Prof. Ing. Jiří Mareček, CSc.

Osobní údaje

Profesor v oboru zahradní a krajinná architektura, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, katedra zahradní a krajinné architektury, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol. Profesor oboru zahradní a krajinné architektury Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zahradnické fakulty v Lednici, katedra biotechniky zeleně. Emeritní vedoucí katedry. Narozen 1930 v Hradci Králové.

Odborné předpoklady:

Diplomová práce – zahradnický směr VŠZ V Brně – Lednici, 1955

Téma: „Národní prvky v úpravě vesnice.“
Kandidátská disertační práce – VŠZ Praha, agronomická fakulta, 1968

Téma: „Současný stav zeleně v sídlištích venkovského typu ve vztahu k přestavbě venkovského sídla.“

Habilitační práce – VŠZ Brno, zahradnická fakulta v Lednici, 1980

Téma: „Kategorizace zeleně v sídlech venkovského typu.“
Profesorské řízení a jmenování – MZLU Brno, zahradnická fakulta v Lednici, pro obor speciální rostlinná produkce – zahradní a krajinná architektura, 1989

Téma: „Koncepce dalšího rozvoje oboru zahradní a krajinné architektury a jeho vysokoškolské výuky.“

Jazykové znalosti:

němčina, ruština, angličtina.

Vysokoškolská výuka:

ČZU Praha, školní rok 2007/2008 , „zahradní tvorba“, studijní obor magisterský

Přednášky:

 • Sadovnická kompozice 2/2 přednášky
 • Systémy sídelní zeleně 2/2, přednášky v rozsahu 30%
 • Evropská sadovnická tvorba 2/0, přednášky v rozsahu 50%
 • Systémy krajinné zeleně 2/2, cvičení v plném rozsahu
 • Vedení dvanácti obhájených studentských diplomových prací


Garant předmětů:

Bakalářské studium:
 • Základy zahradní a krajinářské architektury, AFA51A
 • Základy krajinářské tvorby, AZZ01E
 • Sadovnická kompozice, AZA39E
 • Pěstování sídelní a krajinné zeleně, AFA02E
 • Pěstování sídelní a krajinné zeleně, AFA02Z
 • Fundaments of Landscape Architecture, AZA66E
 • Dendrologie a sadovnictví, AFA12E
 • Dendrologie a sadovnictví, AFA12Z


Magisterské studium:
 • Zahradní stavby a zahradní materiály, AZA59E
 • Tvorba krajinné a sídelní zeleně, AZA51E
 • Terénní cvičení, AZA52Z
 • Systémy krajinné zeleně, AZA04E
 • Projektování II., AZA62Z
 • Ochrana a rozvoj venkovských sídel, AZA63E
 • Metody zobrazování, AZA48Z
 • Zahraniční exkurze, AZA58Z


Zajišťování předmětů doktorského studia:
 • Dendrologie, DAZA01Y
 • Květinářství, DAZA02Y
 • Sadovnictví, DAZA03Y


Vedení doktorského studia:
 • Ing. Lucie Miovská, „Obytné hodnoty krajiny ve venkovském mikroregionu.“
 • Ing. Dana Prokopová, „Uplatnění prvků krajinného rázu ve venkovském mikroregionu.“
 • Ing. Barbora Modrá, DiS., „Vegetační doprovod komunikací jako součást širších krajinářských úprav.“
 • Ing. Jana Halamová, „Uplatnění společenstva luhu v koncepci soudobých krajinářských úprav.“
 • Ing. Lucie Tomcová, „Uplatnění potřeb venkovských obyvatel v současné zahradní a krajinářské tvorbě.“


Ostatní pedagogická činnost:

Předseda zkušební komise pro závěrečné zkoušky na vyšší zahradnické škole v Mělníce (každoročně od roku 2001).

Ilustrace Kompoziční jednota siluety obce, systému krajinné vegetace a členění půdy - Šlapánov na Benešovsku.
Aktualizováno:  3. 3. 2014 ~ ČZU v Praze ~ FAPPZ ~ KZKA ~ Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol ~ webmaster ~ Valid HTML