Publikační činnostI. Knižní publikace

 1. Obálka + obsah  Štěpánek, L., Mareček, J.: Ozelenění a úprava vesnice i krajiny, SNZ, Praha, 1955, 89-193.

 2. Mareček, J.: Zásady pro výsadbu zeleně v zemědělské krajině, In: Kliektiv: Metodická příručka souhrnného projektu hospodářsko technických úprav pozemků, MZLVH Praha, 1959, 86 -92.
 3. Mareček, J.: Zakládáme zahrádku, In: Kutina, J.: Naše zahrádka, SNZ, Praha 1964, 1965, 07-015-65-0444, 9-25.

 4. Obálka + obsah  Mareček, J.: Zeleň na vesnici, TEPS sv. III./221-54-02-66, TS 0444, 1966, 105 str.
 5. Obálka + obsah Mareček, J.: Tvorba a ochrana krajiny – krajinářství a sadovnictví, SPN – VŠZ, Praha, 1966, 270 str.
 6. Obálka + obsah  Mareček, J. et al.: Zahrada a její uspořádání, SNZ, 07-071-75-0444, Praha, 1975, str. 1-215.
 7. Mareček, J.: Kvalita životního prostředí a obytné hodnoty krajiny, In: Štencel, V., Mareček, J., Slepička, A.: Územní plánování venkova, VŠZ Praha, 1977, polovina rozsahu publikace, 45 str.
 8. Mareček, J.: Zeleň ve výstavbě venkovských sídel, In: Štencel, V., Mareček, J.: Pozemkové úpravy a územní plánování, ČZU Praha, 1980, 64 stran.
 9. Obálka + obsah  Mareček, J.: Zeleň ve venkovských sídlech a v jejich krajinném prostředí, RŽP – SNZ Praha, 1986, 164 stran.
 10. Mareček, J.: Člověk a jeho zahrada, In: Böhm, Č. et al.: Encyklopedie zahrad, české, francouzské, polské, ruské vydání, Aventinum, Praha 1987 – 1990, str. 11-32.
 11. Obálka + obsah  Mareček, J.: Zahrada, nakl. NORIS, Praha, 1991, ISBN 80-900908-1-8, 303 stran.
 12. Mareček, J.: Zahrada a její uspořádání, In: Jak bydlet, nakl. ASLAN, Praha, 1998, str. 74-79.
 13. Mareček, J.: Zeleň ve venkovských sídlech a jejich krajinném prostředí, ČZU – FAPPZ, Praha, 2004, ISBN 80-213-1237-8, 130 str.
 14. Obálka + obsah  Mareček, J.: Krajinářská architektura venkovských sídel, ČZU – FAPPZ, Praha, 2005, ISBN 80-213-1324-2, 362 str. Ke stažení
 15. Mareček, J.: Zahradní a krajinářská architektura: Kompoziční východiska, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, 2022, ISBN 978-80-213-3178-5, 267 str.

Pozn.: Odevzdané kladně oponované, přijaté, ale nevydané rukopisy knižních publikací:
 1. Štěpánek, L., Mareček, J.: Škola a zeleň, SPN, Praha, 1961, 220 stran, 100-220.
 2. Štěpánek, L., Mareček, J.: Zeleň ve městě a na vesnici, ČSAV, Praha, 1966, 120 stran, 60-120.
Aktualizováno:  3. 3. 2014 ~ ČZU v Praze ~ FAPPZ ~ KZKA ~ Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol ~ webmaster ~ Valid HTML