Publikační činnostIV. Ostatní publikační činnost

  1. Mareček, J.: Ekonomické vyhodnocení výstavby rychlíren zeleniny v JZD Kněževes u Prahy, Agroprojekt Praha, atelier vývoje územního plánu, 1956.
  2. Mareček, J.: Výhledový plán rozvoje zelinářské výroby na okrese Kyjov. Materiál zpracovaný pro potřeby rady ONV v Kyjově. Předáno v r. 1959.
  3. Mareček, J.: Plynulé zásobování čerstvou zeleninou. Vzorová přednáška vydaná tiskem – nákladem Ústředního výboru ČSOZS Praha 1, Jilská 24 v r. 1962.
  4. Mareček, J.: Zakládání zahrádkových osad. Vzorová přednáška vydaná tiskem nákladem Ústředního výboru ČSOZS Praha 1, Jilská 24 v r. 1962.
  5. Mareček, J.: Funkce a uspořádání zahrady. Výroční zpráva, Horticlub, Praha, 1983.
  6. Mareček, J.: Budování zahrádkových osad 1. díl, diafilm ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, 1965.
  7. Mareček, J.: Hospodářské využití osadních zahrádek, 2. díl, diafilm ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, 1965.
  8. Mareček, J.: Uspořádání zahrady. Vzorová přednáška pro odborné instruktory ČSZ. Vydal ústřední výbor ČSZ Praha, 1986.
  9. Mareček, J.: Žijeme s květinami. Kompletní scénář a režie desetidílného seriálu o okrasných zahradách pro čs. televizi, 1987.


Ilustrace Okolí obytné terasy ve vlastní zahradě - Průhonice, Vřesová 286
Aktualizováno:  3. 3. 2014 ~ ČZU v Praze ~ FAPPZ ~ KZKA ~ Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol ~ webmaster ~ Valid HTML