Projekční činnostV seznamu nejsou jmenovitě uvedeny projekty a realizace rodinných zahrad. (Přesně neevidovaný rozsah – 60 až 70 projektů.)

 1. Mareček, J.: Projekt krajinářské úpravy hospodářského obvodu JZD Planá – Nynice, okres Plzeň, Agroprojekt Praha, ateliér vývoje územního plánu, 1956.
 2. Mareček, J.: Projekt krajinářské úpravy hospodářského obvodu JZD Tupadly, okres Čáslav, Agroprojekt Praha, ateliér vývoje územního plánu, 1957.
 3. Mareček, J.: Projekt krajinářské úpravy hospodářského obvodu JZD Třebycina, okres Klatovy, Agroprojekt Praha, ateliér vývoje územního plánu, 1957.
 4. Mareček, J.: Projekt krajinářské úpravy hospodářského obvodu JZD Milotice, okres Hodonín, Agroprojekt Praha, ateliér rozvoje územního plánu, 1985 – zčásti realizováno.
 5. Mareček, J.: Zásady pro výsadbu zeleně v komplexu zemědělských staveb s přihlédnutím k výsadbě rychlerostoucích dřevin. Vzorový projektový etalon zpracovaný pro potřeby Agroprojektu, Praha, 1958.
 6. Mareček, J.: Projekt krajinářské úpravy hospodářského obvodu JZD Poběžovice na Plzeňsku. Agroprojekt Praha, ateliér rozvoje územního plánu, 1958.
 7. Mareček, J.: Projekt sadových úprav areálu VŠZ v Suchdole u Prahy. Rozsah 25 ha. Předáno technické správě ČVÚT v roce 1962. Realizace základní kostry výsadeb 1963 – 1989.
 8. Mareček, J.: Rámcové zásady pro utváření přírodního prostředí v areálu údolí Kunratického potoka, v úseku mezi Krčí a Bráníkem. Předáno ÚHA Praha1963.
 9. Mareček, J.: Vzorové projekty čtyř rodinných zahrad. Instalováno na celostátní zahradnické výstavě v Olomouci v roce 1964 jako expozice ústředí Čs. ovocnářského a zahrádkářského svazu.
 10. Mareček, J.: Krajinářská koncepce řešení spádového území sídelního střediska Okříšky – spolupráce s VÚVA Brno.
 11. Mareček, J.: Vzorové projekty tří rodinných zahrad. Vydáno tiskem jako odborně propagační materiál ústředí ČSOZS Praha, Jilská 24, v roce 1965.
 12. Mareček, J., Raban, J.: Projekt generelu zeleně v Jánských Lázních – 1. etapa – lázeňské využití účelových lesů. Předáno k realizaci 1966.
 13. Mareček, J.: Projekt generelu zeleně Jánské Lázně – 2. etapa – řešení vnitřního lázeňského území. Předáno k realizaci 1966.
 14. Mareček, J.: Projekt generelu zeleně města a lázní Jeseník. Předáno k realizaci 1967.
 15. Mareček, J. a kolektiv: Projekt generelu zeleně Konstantinových Lázní a jejich zájmového krajinného prostředí. 1968. Předáno k realizaci 1969.
 16. Mareček, J.: Prováděcí projekt rekonstrukce lázeňského parku v Konstantinových Lázních 1968. Realizace 1970.
 17. Mareček, J. et al.: Krajinářské vyhodnocení územního celku Větruše u Ústí nad Labem. Zpracováno pro útvar hl. architekta v Ústí nad Labem, 1968.
 18. Mareček, J. et al.: Projekt vegetačních úprav rekreačního střediska podniku Agrostroj Jičín v Harrachově. Realizováno 1968.
 19. Mareček, J. et al.: Soutěžní projekt vegetačních úprav vybraného úseku dálnice (úsek km 67,7-71,3). Projekt zvítězil v soutěži vypsané ředitelstvím dálnic Praha, 1969.
 20. Štencel, V., Mareček, J. a kolektiv: Studie uspořádání venkovského prostoru v zázemí města Ústí nad Labem, 1969.
 21. Mareček, J.: Podrobná studie řešení vegetačních úprav v obci Ruda na Rakovnicku, 1970.
 22. Mareček, J.: Podrobná studie územního rozvoje a řešení vegetačních úprav v rekreační obci Otěvěky na Rakovnicku, 1970.
 23. Štencel, V., Mareček, J. a kolektiv: Studie uspořádání venkovského prostoru v zázemí města Teplice – I. etapa – 1971, II. etapa – 1972.
 24. Mareček, J.: Projekt sadových úprav návsi skanzenu lidových staveb v Třebízi, 1977. Realizace 1978.
 25. Mareček, J., Bulíř, P., Štencel, V.: Komplexní projekt krajinářských úprav zájmového území Bezno, soubor projektů, 1978 – 1980, průběžná realizace 1978 – 1985.
 26. Mareček, J.: Základní koncepce realizace Dendrologické zahrady VŠÚOZ Průhonice (územní situování a návrh rozsahu 72 ha, systém tematických celků, program vědecko-výzkumného využití, hmotné zajištění realizace a průběžné konzultace prováděcích projektů z pozice kvestora záměru), 1974-1991.
 27. Mareček, J.: Projekt sadové úpravy návesního prostoru skanzenu lidových staveb v Přerově nad Labem, 1978.
 28. Mareček, J.: Projekt sadové úpravy návesního prostoru v Řepově u Mladé Boleslavi, 1979. Realizace 1980.
 29. Mareček, J.: Studie krajinářské úpravy vnějšího krajinného prostředí státního zámku a parku v Lánech, 1985.
 30. Mareček, J.: Projekt sadové úpravy návesního prostoru v Uhercích, 1987. Realizace 1988.
 31. Mareček, J.: Studie krajinářské úpravy vnějšího krajinného prostředí národního památníku v Lidicích, 1987.
 32. Mareček, J.: Podrobná studie řešení vegetačních úprav podnikatelského centra Chodov, Praha 11, 1994.
 33. Mareček, J.: Osazovací a upravovací plán parku u vodní tvrze, Praha 11, Chodov, výměra 2 ha, 1995. Realizace 1996.
 34. Mareček, J.: Osazovací a upravovací plán parku „Cukrovar“ v Kralupech nad Vltavou, výměra 2,5 ha, 1996, realizace 1997.
 35. Mareček, J.: Osazovací a upravovací plán vnitrobloku, Praha 8, Karlín, Křižíkova ul. 35, 0,5 ha, 1997, realizace 1998.
 36. Mareček, J.: Územní studie rozvoje příměstské krajiny v prostoru Vltavská niva - Kralupy nad Vltavou – Veltrusy, 1997.
 37. Mareček, J.: Osazovací plán krajinářské úpravy příměstské krajiny Kralupy – Strachov – Vltavská niva, 20 ha, 1998. Zahájení realizace I. a II. etapy 1999.
 38. Mareček, J.: Prováděcí projekt sadových úprav v okolí nájemního bytového domu, Lobeč, Purkyňovo nám., Kralupy nad Vltavou, 0,4 ha, 1998, realizace 1999.
 39. Mareček, J.: Podrobná studie naučné dendrologické zahrady jako tematické parkové plochy (areál vodárny), 2,0 ha, Kralupy nad Vltavou, 1999.
 40. Mareček, J.: Prováděcí projekt sadové úpravy a biokoridoru v okolí hřbitova v Čestlicích, 0,7 ha, 2001. Realizace 2002.
 41. Mareček, J.: Koncepce řešení územního uspořádání a sadových úprav obchodního a výstavního zahradnického centra v Jenči, okres Praha Západ, etapa I. a II, 11 ha, 2001.
 42. Mareček, J.: Prováděcí projekt obnovy veřejné krajinné zeleně po povodni 2002, 4,5 ha, Kralupy nad Vltavou, 2002, realizace 2003.
 43. Mareček, J.: Prováděcí projekt nového městského parku „Pod nemocnicí“, Kralupy nad Vltavou, 1,2 ha, 2003, realizace 2004.
 44. Mareček, J.: Upravovací a osazovací plán areálu SIC a centrální části campusu ČZU Praha, 2004, realizace 2005.
 45. Mareček, J.: Upravovací a osazovací plán parteru kongresového centra VÚKOZ Průhonice, 2004, částečná realizace 2005.
 46. Mareček, J.: Upravovací a osazovací plán rozária ČZU Praha – Suchdol, 2005, realizace 2005.
 47. Mareček, J.: Upravovací a osazovací plán „zahrady letního semestru“ FAPPZ ČZU Praha, 2005, realizace 2005.
 48. Mareček, J.: Upravovací a osazovací plán nového urnového hřbitova v Čestlicích, 2006, realizace 2007.
 49. Mareček, J.: Úvodní studie realizace výukové a výzkumné zahrady „Libosad“ pro zahradní a krajinnou architekturu ČZU – FAPPZ Praha, 2,2 ha, 2007.
 50. Mareček, J.: Prováděcí projekt realizace výukové zahrady „Libosad“ ČZU FAPPZ Praha, I., II., III. etapa, 1,8 ha, 2007-2008, realizace 2007, 2008.


Ilustrace Andělská hora u Karlových Varů. Pozemková držba a jí odpovídající systém trvalé vegetace (porosty na mezích)
Aktualizováno:  3. 3. 2014 ~ ČZU v Praze ~ FAPPZ ~ KZKA ~ Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol ~ webmaster ~ Valid HTML