Publikační činnostIII. Populárně vědecké články

 1. Mareček, J.: Na vzhledu našich vesnic se podílí člověk. Časopis ovocnářství a zelinářství, č. 3, ročník 1957, 3 str.
 2. Mareček, J.: Sadovnické řešení návsí našich vesnic. Časopis ovocnářství a zelinářství, č. 4, roč. 1957, 3 str.
 3. Mareček, J.: K otázkám zeleně na naší vesnici. Časopis Ovocnářství a zelinářství č. 7, roč. 1957, 3 str.
 4. Mareček, J.: Vesnické prostředí a výsadba zeleně. Časopis Zemědělské stavby a meliorace č. 4, roč. 1959, 4 str.
 5. Mareček, J.: Úpravu komunikací nelze řešit odděleně od plánování krajiny. Časopis Ovocnářství a zelinářství č. 3, roč. 1962, str. 80-82.
 6. Mareček, J.: Verkehrseinrichtungen und Landschaftsgestaltung. Časopis Deutsche Gartenarchitektur, No 3, 1963, 4 str.
 7. Mareček, J.: Umělé terénní útvary a mimoúrovňová odpočívadla WIG 64. Časopis Ovocnářství a zelinářství č. 7, roč. 1964, 2 str.
 8. Mareček, J.: Rešenie aktivnej rekreácie pracujúcich budováním zahrádkových osád. Časopis ovocinárstvo a zelinárstvo č. 12, roč. 1964, 2 str.
 9. Mareček, J.: Zakládání zahrádkových osad, Čs. zahrádkářský svaz, Praha, 1964, samostatný tisk, 30 str.
 10. Mareček, J.: K otázkám vkusu a nevkusu na našich zahrádkách. Seriál pěti článků v časopise Rádce ovocnářů a zahrádkářů č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, roč. 1964, 1-2 stránkové rozsahy.
 11. Mareček, J.: Zeleň na vesnici. Časopis Rádce ovocnářů a zahrádkářů č. 2, roč. 1965, 3 str.
 12. Mareček, J.: Jak budeme postupovat při sadovnické úpravě zemědělských provozoven. Časopis Rádce ovocnářů a zahrádkářů č. 3, roč. 1965, 1 str.
 13. Mareček, J.: Jak budeme postupovat při úpravě našich návsí. Časopis Rádce ovocnářů a zahrádkářů č. 4, roč. 1965, 1 str.
 14. Mareček, J.: Jak budeme realizovat sadovou úpravu v uličních prostorách na vesnici. Časopis Rádce ovocnářů a zahrádkářů č. 5, roč. 1965, 1 str.
 15. Mareček, J.: S čím se musíme při úpravě přírodního prostředí na našich vesnicích vypořádat především? Časopis Rádce ovocnářů a zahrádkářů č. 6, roč. 1965, 1 str.
 16. Mareček, J.: Nevkusnost při řešení zeleně veřejných prostranství vesnických sídlišť. Časopis Rádce ovocnářů a zahrádkářů č. 7, roč. 1965, 1 str.
 17. Mareček, J.: Vesnice a zeleň. Architektura ČSSR č. 10, roč. 1964, str. 709-711.
 18. Mareček, J.: Význam společných zařízení v zahrádkových osadách. Časopis Rádce ovocnářů a zahrádkářů č. 1, roč. 1966, 2 str.
 19. Mareček, J.: Zahrádkářská osada v krajině. Časopis Rádce ovocnářů a zahrádkářů č. 2, roč. 1966, 2 str.
 20. Mareček, J.: Vnitřní členění zahrádkové osady. Časopis Rádce ovocnářů a zahrádkářů č. 3, roč. 1966, 2 str.
 21. Mareček, J.: Ekonomické zásady při zakládání zahrádkových osad. Sborník referátů ze semináře pořádaného ÚV ČSOZs v Karviné, 1966, 5 str.
 22. Mareček, J.: Zakládání zahrádek. Rádce čs. ovocnářů a zahrádkářů, zvláštní číslo, 1967, 2 str.
 23. Mareček, J., Haris, E. M.: Shinfildská školní zahrada. Zahradnické listy č. 9, roč. 1967, 4 str.
 24. Mareček, J.: Máte také zahradu? Fejeton v časopise „Krása zahrady“ č. 1, roč. 1968, 1 str.
 25. Mareček, J.: Ekonomické zásady při zakládání zahrádkových osad, In: Zahrádkářství jako součást životního prostředí, ČSZ Praha, sborník sympozia v Karviné, 1968, str. 33-42.
 26. Mareček, J.: Aby byly naše zahrady stále krásné. Krása zahrady č. 1, 1969, 1 str.
 27. Mareček, J.: Aby byly naše zahrady stále krásné. Krása zahrady č. 3, 1969.
 28. Mareček, J.: Aby byly naše zahrady stále krásné. Krása zahrady č. 2, 1970, 2 str.
 29. Mareček, J.: Aby byly naše zahrady stále krásné. Krása zahrady č. 4, 1970, 2 str.
 30. Mareček, J.: Proč budujeme zahrádkové osady, In: Magazín zajímavostí 3, 1970, str. 150-152.
 31. Mareček, J.: Jaké mají být naše zahrady – užitkovou či okrasnou zahradu? Časopis Zahrádkář č. 4, roč. 1971, 2 str.
 32. Mareček, J.: K některým otázkám vybavenosti a pěstitelského zaměření zahrádkových osad. Časopis Zahrádkář č. 6, roč. 1971, 2 str.
 33. Mareček, J.: K některým otázkám vybavení a pěstitelského zaměření zahrádkářských osad. Zahrádkář č. 6, 1971, str. 121-123.
 34. Mareček, J.: Obytná funkce zahradního prostoru. Zahrádkář č. 12, roč. 1971, str. 276-277.
 35. Mareček, J.: Hospodářská účelnost nevylučuje krásu. Zahrádkář č. 1, roč. 1972, 3 str.
 36. Mareček, J.: Estetická charakteristika okrasných dřevin. Zahrádkář č. 2, roč. 1972, str. 36-37.
 37. Mareček, J.: Výtvarné pojetí okrasných výsadeb. Zahrádkář č. 3, roč. 1972, 2 str.
 38. Mareček, J.: Iluze v kompozici. Zahrádkář č. 4, roč. 1972, 2 str.
 39. Mareček, J.: Světlo a stín v kompozici. Zahrádkář č. 5, roč. 1972, str. 108-109.
 40. Mareček, J.: Harmonie a kontrast v kompozici. Zahrádkář č. 6, roč. 1972, 3 str.
 41. Mareček, J.: Linie v kompozici. Zahrádkář č. 7, roč. 1972, 2 str.
 42. Mareček, J.: Dominanta v kompozici. Zahrádkář č. 8, roč. 1972, 3 str.
 43. Mareček, J.: Formy řádu v kompozici. Zahrádkář č. 9, roč. 1972, 2 str.
 44. Mareček, J.: Pohledové vymezení kompozice. Zahrádkář č. 10, roč. 1973, str. 228-229.
 45. Mareček, J.: Rozmanitost v uspořádání zahrady. Zahrádkář č. 11, roč. 1972, 2 str.
 46. Mareček, J.: Uzavření seriálu článků „Aby byla Vaše zahrada krásnější“ fejetonem „Devět rad pro silvestrovskou pohodu“. Zahrádkář č. 12, roč. 1972, str. 272-273.
 47. Mareček, J.: Sadovnické poučení i povzbuzení z varšavské zeleně. Zahradnické listy č. 12, roč. 1974, 2 str.
 48. Mareček, J.: Informace o jednání 10. světového zahradnického kongresu ve Varšavě na úseku okras. zahradnictví. Zahradnické listy č. 12, roč. 1974, 2 str.
 49. Mareček, J.: Produkce okrasných rostlin v ČSSR – současný stav a trendy vývoje. Výtah z referátu předneseného na 19. světovém zahradnickém kongresu ve Varšavě. Zahradnické listy. 12, 1974, 1 str.
 50. Mareček, J.: Zelenou zeleni. Náměty pro dobrovolnou činnost občanů při akci Z. časopisu Národní výbory č. 47, 1974, 2 str.
 51. Mareček, J.: V konkrétním chápání problémů je síla naší vědecko-výzkumné základny. Rudé právo XII, 1974, 2 str.
 52. Mareček, J.: Příležitost i odpovědnost. Příspěvek VÚOZ Průhonice ke tvorbě a ochraně našeho životního prostředí. Zahradnické listy 67, 1974, 2 str.
 53. Mareček, J.: Okrasné zahradnictví. Zahradnické listy č. 12, 1974, 3 str.
 54. Mareček, J.: Zeleň v životním prostředí. Časopis Rozvoj místního hospodářství č. 22, 1975, 2 str.
 55. Mareček, J.: Lepším využitím zastíněných ploch k intenzivnější působnosti našich zahrad. Zahrádkář č. 4, 1975, 2 str.
 56. Mareček, J.: Na zelené téma s Ing. Marečkem, CSc. Reportáž o problematice zeleně v Praze. Časopis Praha č. 3, 1975, 1 str.
 57. Mareček, J.: Čtrnáct problémů zeleně. K problematice zeleně v Praze. Rudé právo 14. ledna 1975, 1 str.
 58. Matouš, Mareček, J.: 30 let výzkumu okrasného zahradnictví. Zahradnické listy č. 5, 1975, 2 str.
 59. Mareček, J.: Zahrady a parky sovětského jihu. Zahradnické listy č. 11, 1975, 3 str.
 60. Mareček, J.: Letničky mohou obohatit plynulost krásy našich zahrad. Zahrádkář č. 8, 1975, 1 str.
 61. Mareček, J.: Soči – perla sovětského jihu. Zahrádkář č. 11, 1975, 2 str.
 62. Mareček, J.: O čem jsem přemýšlel v Anglii, Vkus a nevkus v našich zahrádkách. In: Lánská, D.: Magazín zajímavostí naší zahrádky. Rudé právo, 1976, 2 str.
 63. Mareček, J.: Vývoj, výsledky a perspektivy rozvoje vědecké činnosti VŠÚOZ Průhonice na úseku sadovnictví a krajinářství, dendrologie a školkařtví. Zahradník, 1977.
 64. Mareček, J.: Nové funkční poslání a systém rozptýlené zeleně v podmínkách socialistické přestavby naší zemědělské krajiny. Záhradnictvo č. 8, 1977, str. 369-372.
 65. Mareček, J.: Jak dále při řešení problému vegetačního doprovodu komunikací. Zahrádkář č. V., 1977.
 66. Mareček, J.: Zelené ponaučení z Varšavy. Časopis Praha 1977.
 67. Mareček, J.: Zeleň a její poslání při zlepšování životního prostředí. Žena a móda č. 1, 1977, 2 str.
 68. Mareček, J.: Co bychom měli vědět o jednotlivých skupinách okrasných rostlin. Žena a móda č. 2, 1977, 2 str.
 69. Mareček, J.: Podle jakých estetických zásad bychom měli vysazovat okrasné rostliny. Žena a móda č. 3, 1977, 2 str.
 70. Mareček, J.: Voda uprostřed zeleně. Žena a móda č. 4, 1977, 2 str.
 71. Mareček, J.: Využijme předzahrádek ke zkrášlení našich obcí. Žena a móda č. 6, 1977, 2 str.
 72. Mareček, J.: Jak řešit zeleň v našich ulicích. Žena a móda č. 5, 1977, 2 str.
 73. Mareček, J.: Úprava veřejných prostranství na vesnici. Žena a móda č. 7, 1977.
 74. Mareček, J.: Více pozornosti zeleni našich sídlišť. Žena a móda č. 8, 1977, 2 str.
 75. Mareček, J.: Byt v zahradě. Žena a móda č. 9, 1977, 2 str.
 76. Mareček, J.: Podzimní příroda. Žena a móda č. 11, 1977, 2 str.
 77. Mareček, J.: Spojení bytu se zahradou. Žena a móda č. 10, 1977, 2 str.
 78. Mareček, J.: Estetický vztah zahrady k jejímu krajinnému prostředí. Zahrádkář č. 4, 1978, 2 str.
 79. Mareček, J.: Vhodnější řešení předzahrádek má rozhodující vliv na celkový stav zeleně v ulicích našich sídel. Zahrádkář č. 11, roč. 1979, str. 260-261.
 80. Mareček, J.: Každý strom je důležitý. Tvorba č. 36, 1979, 2 str.
 81. Mareček, J.: Správné uspořádání zahrady je předpokladem jejího dokonalého využití. Katalog Flora Kroměříž, 1980, 4 str.
 82. Mareček, J.: Jehličnany – ozdoba letní i zimní zahrady. Zahrádkář č. 11, roč. 1980, 1 str.
 83. Mareček, J.: Souvislost bytu se zahradou. Zahrádkář č. 2, 1980, 2 str.
 84. Mareček, J.:Použití okrasných opadavých listnáčů na zahradě. Zahrádkář č. 3, roč. 1980, 1 str.
 85. Mareček, J.: Obytnost, jedna z důležitých vlastností současné moderní zahrady. Zahrádkář č. 4, roč. 1980, 2 str.
 86. Mareček, J.: Zeleň – nenáročná, užitečná, potřebná. Tribuna č. 36, 1981, 2 str.
 87. Mareček, J.: Patří pnoucí dřeviny do našich zahrad? Zahrádkář č. 5, 1981, 3 str.
 88. Mareček, J.: Potřeby a možnosti uplatnění zeleně v sídlech a ve venkovské krajině. Sborník ČSAV „Cesty rozvoje pěstování speciálních plodin č. 67, 1983, 3 str.
 89. Mareček, J.: Bydlíme v krásné zahradě. Diafilm, Horticlub, Praha, 49 dia, 27 str.
 90. Mareček, J.: Předzahrádky rozhodují o vzhledu ulic. Zahrádkář č. 4, 1984, 1 str.
 91. Mareček, J.: Předzahrádky rozhodují o vzhledu ulic. Zahrádkář č. 2, 1984, 1 str.
 92. Mareček, J.: Předzahrádky rozhodují o vzhledu ulic. Zahrádkář č. 6, 1984, 1 str.
 93. Mareček, J.: Průhonický park a jeho vztah k rozvoji našeho okrasného zahradnictví. Záhradnictvo č. 4, 1985, 3 str.
 94. Mareček, J.: Prof. dr. ing. Jaromír Scholz. Záhradníctvo č. 4, 1985, 1 str.
 95. Mareček, J.: Sto let zahradnických tradic v Průhonicích. Zahrádkář č. 2, 1985, 4 str.
 96. Mareček, J.: 100 let zahradnických tradic v Průhonicích. Aktuality VŠÚOZ, 1985, 4 str.
 97. Mareček, J.: Krása, vůně, symbol. Žena a móda č. 2, 1985, 2 str.
 98. Mareček, J.: Charakteristika současného stavu vědeckovýzkumné činnosti Výzkumného a šlechtitelského ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích. Aktuality VŠÚOZ, 1985, 4 str.
 99. Mareček, J.: Výzkum okrasného zahradnictví a životní prostředí. Životné prostredie č. 3, 1987, str. 159-162.
 100. Mareček, J.: Uspořádání zahrady. ČZS Praha, 1987, samostatný tisk, 35 stran.
 101. Mareček, J., Helebrant, L., Matouš, J.: VHJ Sempra, VŠÚOZ Průhonice a jemu podřízená pracoviště. Záhradníctvo č. 2, 1987, 2 str.
 102. Mareček, J.: Hlavní směry činnosti VŠÚOZ v Průhonicích na úseku tvorby nové sídelní a krajinné zeleně. Seminář „Vliv zemědělství na životní prostředí.“ Pobočka ČSVTS – VŠZ Praha, katedra ochrany prostředí VŠZ Praha, 1987, 4 str.
 103. Mareček, J.: Sympozium „60 let zahradnického výzkumu v Československu“. Sborník ref., okrasné zahradnictví, Praha 18. – 21.8. 1987, str. 13-27.
 104. Mareček, J.: Devět rad pro silvestrovskou pohodu. Zahrádkář 19, 1987, č. 12, str. 277.
 105. Mareček, J.: Obytná funkce zahrady. Zahrádkář č. 7, 1989, str. 34-35.
 106. Mareček, J.: Odpočinek na zahradě. Zahrádkář č. 8, 1989, str. 34-35.
 107. Mareček, J.:Vaše rozkvetlá zahrada. Knihovnička čas. Vlasta, 1995, 16 str.
 108. Mareček, J.: Krása zahrady. Zahrádkář č. 9, 1989, str. 36-37.
 109. Mareček, J.: Zahrady u řadových domků. Krása zahrady č. 1, Praha, 1991, 1 str.
 110. Mareček, J.: Na návštěvě v zahradě paní Horákové v Pardubicích. Krása zahrady č. 1, Praha, 1991, 1:1-3.
 111. Mareček, J.: Zahrady u rekreačních chalup. Magazín Zahrádkáře, Praha, 1991, 5 str.
 112. Mareček, J.: Dojmová bohatost zahradního prostředí. Krása zahrady, 1991, 1:6-8.
 113. Mareček, J.: Zahrada u rodinného domku. Krása zahrady, 1991, 1:12-15.
 114. Mareček, J.: Zahrada tří generací. Krása zahrady, 1991, 2:1-6.
 115. Mareček, J.: Přírodní zahrada. Krása zahrady, 1991, 2:7-8.
 116. Mareček, J.: Několik slov ke vztahu hospodářských a estetických funkcí zahrady. Krása zahrady, 1991, 2:12.
 117. Mareček, J.: Naše okrasné zahrady v první polovině 20. století. Krása zahrady, 1991, 2:4-6.
 118. Mareček, J.: Zahrada jako prostředí tvůrčí inspirace. Krása zahrady, 1991, 3:1-2.
 119. Mareček, J.: Zahrada u chaty. Krása zahrady, 1991, 3:7-8.
 120. Mareček, J.: Zahrada jako krajina. Krása zahrady, 1992, 1:1-3.
 121. Mareček, J.: Estetické hodnoty Lednicko-Valtického areálu. Krása zahrady, 1992, 1:6-9.
 122. Mareček, J.: Zahrada pro tělesně postižené. Krása zahrady, 1992, 1:10.
 123. Mareček, J.: Zahrádka plná lásky. Krása zahrady, 1992, 2:3-4.
 124. Mareček, J.: Japonská zahrada v Leverkusenu. Krása zahrady, 1992, 2:13.
 125. Mareček, J.: Zahrada jako náruč dobrých přátel. Krása zahrady, 1992, 3:1-3.
 126. Mareček, J.: Estetické hodnoty parku v Průhonicích. Krása zahrady, 1992, 3:6-8.
 127. Mareček, J.: Laburnum Med – štědřenec odvislý. Krása zahrady, 1992, 3:19.
 128. Mareček, J.: Zahrada jako umocněná krása přírody. Krása zahrady, 1992, 4:1-2.
 129. Mareček, J.: Voda a zahrada patří k sobě. Vlasta, 1994, č. 22, 2 str.
 130. Mareček, J.: Vaše auto v zeleni. Vlasta, 1994, č. 32, 2 str.
 131. Mareček, J.: Domy oblečené do listů a květů. Vlasta, 1994, č. 38, 2 str.
 132. Mareček, J.: Potěšení z předzahrádky. Vlasta, 1995, č. 25, 2 str.
 133. Mareček, J.: Spojení bytu se zahradou. Knihovnička Vlasty, 1995, 3 str.
 134. Mareček, J.: K některým formám lidového krajinářství v pojetí venkovské zeleně. In: Zahrada, Park, Krajina, SZKT Praha, 2000, 1:21-24.
 135. Mareček, J.: Lidové krajinářství v pojetí venkovské zeleně. In: Zahrada, Park, Krajina, SZKT Praha, 2000, 2:20-23.
 136. Mareček, J., Slánský, K.: Inventarizace zeleně v sídlech venkovského typu. In: Zahrada, Park, Krajina, SZKT Praha, 2001, 2:12-13.
 137. Mareček, J.: Krajina jako velké téma. In: Zahrada, Park, Krajina, SZKT Praha, 2001, 2:9.
 138. Mareček, J.: Několik slov k současné výuce zahradní a krajinářské architektury. In: Zahrada, Park, Krajina, SZKT Praha, 2001, 6:5-6.
 139. Mareček, J.: Příspěvek k řešení systému krajinářských úprav v příměstské krajině. In: Sympozium Pražské zahrady a parky, Bonus, Hrdějovice, 2001, 1:49-55.
 140. Mareček, J.: Lidové krajinářství v obrazu naší země. In: Sborník konference „Tvář země, krajina domova“, ČKA Praha, 2001, 2:21-28.
 141. Mareček, J.: Možnosti rekreačního využití příměstské krajiny. In: Zahrada, Park, Krajina, SZKT Praha, 2002, 4:26-29.
 142. Mareček, J.: Současný stav a perspektivy vesnických zahrad jako nejvýznamnějšího útvaru sídelní zeleně. In: Sborník konference „Tvář země, krajina domova“, ČKA, Praha, 2002, 1:68-72.
 143. Mareček, J.: Rodí se nové zahradnické a výstavní a prodejní centrum. In: Zahradnictví, Praha, 2002, 3:14-15.
 144. Mareček, J.: Chybná politická rozhodnutí. In: Zahrada, Park, Krajina, SZKT Praha, 2003, 2:4-6.
 145. Mareček, J.: V čem spočívají hodnoty rodinných zahrad. In: Zahrada, Park, Krajina, SZKT Praha, 2003, mimořádné tematické číslo, 2-3.
 146. Mareček, J.: Zahrada jako krajina. In: Zahrada, Park, Krajina, SZKT Praha, 3003, mimořádné číslo, str. 25-27.
 147. Mareček, J.: Application of folk landscaping in the concept of development of country settlements. In: IFLA Central Region Conference, Prague, 2004, 1:86-87.
 148. Mareček, J.: The park and the local garden and landscape architecture research in Průhonice. In: IFLA, Central Region Conference, Prague, 2004, 1:103-109.
 149. Mareček, J.: K některým aktuálním formám činnosti SZKT. In: Sborník konference SZKT, Luhačovice, 2005, 1:10-12.
 150. Mareček, J.: Ovocný strom ve venkovské krajině. In: Zahrada, Park, Krajina, SZKT Praha, 2005, 5:32-38.
 151. Mareček, J.: Introdukce a genetické zdroje jsou záležitostí celospolečenskou. In: Sborník konference Introdukce a genetické zdroje rostlin botanické zahrady v novém tisíciletí, 2005, 1:9-10.
 152. Mareček, J.: Zahradnictví a krajinářská architektura na FAPPZ. In: Zpravodaj ČZU Praha, 2005, 3:14-15.
 153. Mareček, J.: Ovocný strom jako významná součást krajinného rázu. In: Sborník celostátní konference „Ochrana krajinného rázu“, ČVUT Praha, 2006, str. 87-90.
 154. Mareček, J.: Je stále aktuální? (K. Čapek). In: Zahrada, Park, Krajina, SZKT Praha, 2006, 2:6-7.
 155. Mareček, J.: Zamyšlení nad vývojem rodinných zahrad. In: Zahrada, Park, Krajina, SZKT Praha, 2006, 2:1-5.
 156. Mareček, J.: Obytnost v zahradní tvorbě. In: Sborník Konference SZKT, Luhačovice, 2006, 1:39-45.
 157. Mareček, J.: Hodnoty venkovských návsí. In: Zahrada, Park, Krajina, SZKT, Praha, 2006, 6:4-9.
 158. Mareček, J.: Osmdesáté narozeniny Prof. Ing. Jaroslava Machovce, CSc. In: Sborník vědeckého semináře MZLU Brno – zahradnická fakulta Lednice, 2006, 3 str.
 159. Mareček, J.: Funkčnost soudobých zahrad a směrování odborné činnosti ČZS. In: Rukověť zahrádkáře, nakl. Květ, 2007, 1:11-14.
 160. Mareček, J.: Lidové krajinářství a ovocný strom v české krajině. In: Etalon univerzity III. věku, ČZU FAPPZ, Praha, 2007.
 161. Mareček, J.: Poděkování a přání k další úspěšné činnosti VÚKOZ Průhonice pro rozvoj okrasného zahradnictví a krajinné architektury. In: Zahrada, Park, Krajina, SZKT Praha, 2007, 2:2-3.
 162. Mareček, J.: Lidové krajinářství a ovocný strom v české krajině – 296-305, Rodinná zahrada v životním stylu člověka – 306-314, Funkčnost a uspořádání rodinné zahrady – 315-321. In: Člověk a zahrada, učební texty pro univerzitu III. věku, ČZU FAPPZ, Praha, 2007.
 163. Mareček, J.: Poděkování a přání k další úspěšné činnosti VÚKOZ Průhonice v rozvoji okrasného zahradnictví a krajinné tvorby. In: Zahrada, Park, Krajina, SZKT Praha, 2007, 1 str.
 164. Mareček, J.: Ohlédnutí za Ing. Zbyňkem Boučkem, CSc. Hodnocení životního díla ve VŠUOZ Průhonice. In: Zahrada, Park, Krajina, SZKT Praha, 2008, 1:1-2.
 165. Mareček, J.: Jak dál s vegetačním doprovodem venkovských silnic. In: Veronica, Český svaz ochránců přírody, 2008, 2:16-17.


Ilustrace Krajina pod Pavlovskými kopci se zachovalou drobnou držbou půdy. Pohled od Dolních Dunajovic
Aktualizováno:  3. 3. 2014 ~ ČZU v Praze ~ FAPPZ ~ KZKA ~ Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol ~ webmaster ~ Valid HTML